top of page
LovLedning%20-%20nettside%20_edited.jpg

LovLedning = Lov + Veiledning

Navnet LovLedning er sammensatt av ordene ‘lov’ og ‘veiledning’, og gir uttrykk for arbeidet vårt. Jus er et viktig verktøy for å forstå omverdenen og ved å tilby juridisk veiledning ønsker vi å være en ressurs i samfunnet. Denne veiledningen vil føre til en juridisk kompetanseheving av målgruppen,  og vil gjøre det enklere for målgruppen å forstå - og dermed håndheve - sine rettigheter. 

Hva er LovLedning?

LovLedning er en organisasjon som er drevet på frivillig basis av studenter ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo. Formålet vårt er å tilby kostnadsfri juridisk veiledning og å være en tilgjengelig tjeneste for målgruppen. 

Hvem hjelper vi?

LovLedning jobber oppsøkende mot sammensatte minoriteter. Dette forstås som individer som selv identifiserer seg innenfor to eller flere minoritetsgrupper. Likevel er tjenestene våre tilgjengelig for enhver som trenger juridisk veiledning og en orientering om deres rettigheter. 

Hvordan jobber vi?

LovLedning jobber på individ- og gruppenivå for å orientere om rettigheter. Dette betyr at vi avholder kurs og foredrag der målet er å tilby en grunnleggende juridisk forståelse til en bredere gruppe. I tillegg til dette, arrangerer vi oppsøkende saksmottak der man kan komme til oss med konkrete problemstillinger for å få veiledning. 

Hvorfor LovLedning?

Målet vårt er å gi målgruppen en grunnleggende forståelse av deres rettigheter og plikter slik at de kan orientere seg i samfunnet med et bedre utgangspunkt. Dette vil på lengre sikt føre til en selvstendiggjørelse av målgruppen og føre til en følelse av økt inkludering i samfunnet. 

Veiledning med LovLedning: Dine rettigheter i arbeidslivet

I slutten av september lanserte vi vårt første prosjekt under navnet 'Veiledning med LovLedning: Dine rettigheter i arbeidslivet'. Dette to dagers arrangementet skulle belyse viktige spørsmål man har i arbeidslivet.

 

Den første dagen tok for seg rettigheter som arbeidssøker og den andre dagen behandlet rettigheter som arbeidssøker. 

Vi ønsker å tilgjengeliggjøre denne informasjonen for alle - uavhengig av om du fikk deltatt på arrangementene eller ikke. Derfor har vi laget to informasjonshefter med de viktigste punktene. Disse kan du enkelt laste ned, slik at du har en bedre oversikt over dine rettigheter i arbeidslivet. 

Untitled_Artwork%209_edited.jpg
  • Facebook
  • Instagram

Følg oss på sosiale medier

bottom of page