top of page

Om oss

Veiledning til dine rettigheter

LovLedning jobber oppsøkende mot målgruppen. Dette innebærer at det avholdes arrangementer og foredrag om relevante juridiske problemstillinger på en måte som er forståelig for målgruppen. I tillegg tilbyr LovLedning også juridisk veiledning i form av saksmottak på institusjoner der målgruppen oppholder seg, slik at det skal være en lav terskel for å oppsøke hjelp og stille spørsmål. 

LovLedning liggende (1500x500) (1).png

Vår historie

LovLedning ble stiftet i 2020 av to studenter ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo. Tanken bak LovLedning oppstod fra et ønske om å styrke minoriteters rettsstilling basert på deres premisser.

 

Den eksisterende rettshjelpsordningen er ikke tilstrekkelig, og det er mange som ikke har innsikt i deres grunnleggende juridiske rettigheter. Målet med virksomheten er å yte et lavterskeltilbud som jobber oppsøkende mot målgruppen, som på sikt vil føre til økt inkludering og selvstendiggjøring. 

Møt styret

Vi støttes av

cdMuUIhN.png
bottom of page