Om oss

Veiledning til dine rettigheter

LovLedning jobber oppsøkende mot målgruppen. Dette innebærer at det avholdes arrangementer og foredrag om relevante juridiske problemstillinger på en måte som er forståelig for målgruppen. I tillegg tilbyr LovLedning også juridisk veiledning i form av saksmottak på institusjoner der målgruppen oppholder seg, slik at det skal være en lav terskel for å oppsøke hjelp og stille spørsmål. 

LovLedning liggende (1500x500) (1).png

Vår historie

LovLedning ble stiftet i 2020 av to studenter ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo. Tanken bak LovLedning oppstod fra et ønske om å styrke minoriteters rettsstilling basert på deres premisser.

 

Den eksisterende rettshjelpsordningen er ikke tilstrekkelig, og det er mange som ikke har innsikt i deres grunnleggende juridiske rettigheter. Målet med virksomheten er å yte et lavterskeltilbud som jobber oppsøkende mot målgruppen, som på sikt vil føre til økt inkludering og selvstendiggjøring. 

Møt styret

Vi støttes av

cdMuUIhN.png